22 lipca miało miejsce spotkanie, którego celem było podpisanie umowy z wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim na współfinansowanie zadania w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” organizowany jest w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Celem programu jest aktywizacja społeczności wiejskich przez wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mieszkańców na rzecz własnej miejscowości.

W imieniu Gminy Sośnie umowę podpisali Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik oraz Skarbnik Gminy Joanna Chalińska. Gmina Sośnie otrzymała dotację na zadanie: „Przez zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Pawłów”. W ramach tego projektu powstanie nowy plac zabaw oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. Dofinansowanie z Wielkopolskiej Odnowy Wsi wynosi 30 tyś zł. Kwota na realizację całego zadania to 75 tys. zł. Pozostała kwota pochodzi ze środków własnych gminy.

Dzięki tym funduszom gmina Sośnie zrealizuje ważną i potrzebną inwestycję w Pawłowie.