W ramach realizacji innowacji pedagogicznej „NASZA MAŁA OJCZYZNA…”- wczesnym rankiem 12 maja 2016 roku przedszkolacy z Publicznego Przedszkola w Pawłowie i z Oddziału Przedszkolnego w Chojniku  wyruszyli w „podróż dookoła naszego małego świata”, a dokładnie w podróż po Gminie Sośnie. Celem wycieczki było uświadomienie dzieciom piękna przyrody w najbliższym otoczeniu i poznanie najciekawszych miejsc naszej Gminy.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od obejrzenia zalewu, jako ciekawostki przyrodniczej – stawu rybnego znajdującego się w bliskim sąsiedztwie lasu. Następie dzieci spotkały się w Urzędzie Gminy z Panem wójtem Stanisławem Budzikiem, który przyjął nas w sali „obrad’, gdzie opowiedział o swojej pracy - włodarza Gminy Sośnie. Potem dzieci przemaszerowały alejkami parku do Gminnej Biblioteki Publicznej na spotkanie z paniami bibliotekarkami, aby podziękować im za całoroczną współpracę i złożyć życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza. Następnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie oczyszczalni ścieków w Sośniach, po której oprowadził nas Pan Tadeusz Górecki. Przedszkolacy mieli okazję poznać jeden ze sposobów ochrony środowiska, który jest tak ważny dla naszej rodzimej przyrody. Trochę zmęczeni odpoczęliśmy w urokliwym miejscu jakim jest Stanica „Biały Daniel”- pokrzepieni posiłkiem i napojami ruszyliśmy zwiedzać pałacyk w Mojej Woli. Dzieci zachwycił stary parku i piękny obiekt, który skojarzył się im z zamkiem z bajki.

Pogoda dopisała, świeciło ciepłe majowe słoneczko, dzieci nie czuły zmęczenia i najchętniej pojechałyby zwiedzać jeszcze inne miejsca, ale niestety nadszedł czas powrotu do przedszkola, gdzie czekał na nas smaczny obiad.

img_0066.jpgimg_0067.jpgimg_0068.jpgimg_0069.jpgimg_0070.jpgimg_0071.jpgimg_0073.jpgimg_0074.jpgimg_0075.jpgimg_0076.jpgimg_0077.jpgimg_0080.jpgimg_0082.jpgimg_0083.jpgimg_0084.jpgimg_0085.jpgimg_0091.jpgimg_0092.jpgimg_0093.jpgimg_0094.jpgimg_0095.jpgimg_0096.jpgimg_0097.jpgimg_0098.jpgimg_0099.jpgimg_0100.jpgimg_0101.jpgimg_0102.jpgimg_0103.jpgimg_0104.jpgimg_0106.jpgimg_0108.jpgimg_0109.jpgimg_0110.jpgimg_0111.jpgimg_0112.jpgimg_0113.jpgimg_0115.jpgimg_0117.jpgimg_0118.jpgimg_0119.jpgimg_0120.jpgimg_0121.jpgimg_0122.jpgimg_0123.jpgimg_0124.jpgimg_0125.jpgimg_0127.jpgimg_0129.jpgimg_0130.jpgimg_0131.jpgimg_0132.jpgimg_0133.jpgimg_0134.jpgimg_0135.jpgimg_0136.jpgimg_0138.jpgimg_0139.jpgimg_0141.jpgimg_0143.jpgimg_0144.jpgimg_0147.jpgimg_0149.jpgimg_0151.jpgimg_0152.jpgimg_0153.jpgimg_0154.jpgimg_0155.jpgimg_0156.jpgimg_0159.jpgimg_0160.jpgimg_0161.jpgimg_0162.jpgimg_0165.jpgimg_0167.jpgimg_0168.jpgimg_0170.jpgimg_0171.jpgimg_0172.jpgimg_0173.jpgimg_0174.jpgimg_0175.jpgimg_0176.jpgimg_0178.jpgimg_0180.jpgimg_0181.jpgimg_0183.jpgimg_0184.jpgimg_0185.jpgimg_0186.jpg