11 listopada 2015 roku w sali wiejskiej w Pawłowie odbyła się wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości, zorganizowana przez Dyrekcję Zespołu Szkół w Pawłowie. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych z Powiatu Ostrowskiego, Gminy Sośnie, a także członkowie lokalnych organizacji pozarządowych, Proboszcz parafii Chojnik oraz gość honorowy - pan Stanisław Krakowiak - Kombatant RP.

Po oficjalnym przywitaniu zebranych gości, młodzi uczniowie szkoły zaprezentowali bogaty program artystyczny pod hasłem przewodnim: ,,Naród, który nie pamięta swej historii, nie wart jest przeżycia”. Występ (w pełni zasłużenie) został nagrodzony owacjami na stojąco przez zgromadzoną widownię..

Po części artystycznej głos zabrali:

- pan Paweł Rajski - Starosta Powiatu Ostrowskiego,

- pan Stanisław Budzik - Wójt Gminy Sośnie,

- ks. Krzysztof Guziałek - Proboszcz parafii Chojnik,

- pani Elżbieta Walotka - Radna Sołectwa Pawłów.

Następnie uczestników obchodów ,,Święta Niepodległości” zaproszono na ciepły poczęstunek z kawą i herbatą w miłym towarzystwie, a najmłodsi otrzymali kosz słodyczy i napoje.

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Pawłowie pragną podziękować za udział w wieczornicy z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

narodowewitaniepodlegociwpawowie1.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie2.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie3.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie4.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie5.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie6.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie7.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie8.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie9.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie10.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie12.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie13.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie14.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie15.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie16.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie17.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie18.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie19.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie20.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie21.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie22.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie23.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie24.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie25.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie26.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie28.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie29.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie30.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie31.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie32.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie33.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie34.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie35.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie36.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie37.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie38.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie39.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie40.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie41.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie42.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie43.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie44.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie45.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie46.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie47.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie48.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie49.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie51.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie52.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie53.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie54.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie55.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie56.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie57.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie58.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie59.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie61.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie62.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie63.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie64.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie65.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie66.jpgnarodowewitaniepodlegociwpawowie71.jpg