pawwfunduszsoeckinarok20211We wrześniu odbyło się 17 zebrań sołeckich w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2021 r. Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone do dyspozycji mieszkańców sołectw gminy Sośnie. Kwota jest uzależniona między innymi od liczby mieszkańców sołectwa i wyliczana, co roku na podstawie wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim.

O przeznaczeniu określonej kwoty środków funduszu sołeckiego decyduje zebranie mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu.

Najwięcej środków z funduszu sołeckiego na 2021 r. przeznaczono na remonty, przebudowy i naprawy dróg. W funduszu pojawiły się również zadania związane z budową oświetlenia ulicznego. Pozostałe środki z funduszu sołeckiego na 2021 r. zostały przekazane m. in. na bieżącego utrzymania terenów sołeckich.

pawwfunduszsoeckinarok20211.jpgpawwfunduszsoeckinarok20213.jpgpawwfunduszsoeckinarok20214.jpgpawwfunduszsoeckinarok20215.jpgpawwfunduszsoeckinarok202112.jpgpawwfunduszsoeckinarok202113.jpgpawwfunduszsoeckinarok202116.jpgpawwfunduszsoeckinarok202117.jpgpawwfunduszsoeckinarok202120.jpgpawwfunduszsoeckinarok202121.jpgpawwfunduszsoeckinarok202122.jpgpawwfunduszsoeckinarok202123.jpgpawwfunduszsoeckinarok202125.jpgpawwfunduszsoeckinarok202127.jpgpawwfunduszsoeckinarok202131.jpgpawwfunduszsoeckinarok202132.jpgpawwfunduszsoeckinarok202133.jpgpawwfunduszsoeckinarok202134.jpg

Foto: Mirosław Piec