W dniach 22 - 24 czerwca 2015r. uczniowie Zespołu Szkół w Pawłowie uczestniczyli w obozie sportowo-szkoleniowym zorganizowanym pod patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowie, przy współpracy Dyrektora, pracowników szkoły i rodziców. Miejscem pobytu obozowiczów był Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy Biały Daniel.

Trzydniowy obóz rozpoczął się szeregiem zajęć i treningów specjalistycznych, zaraz po zakwaterowaniu, w poniedziałek. Nie zabrakło też gier i zabaw zręcznościowych, które rozwijały sprawność fizyczną oraz kreatywność dzieci. Dzień pełen wrażeń zakończył się dyskoteką.

Drugiego dnia, choć aura nie dopisała, nie zabrakło atrakcji. Uczniowie rozegrali mecze piłki nożnej na hali sportowej z uczniami Zespołu Szkół w Sośniach.

Pasjonujące rozgrywki stały się okazją do sprawdzenia wcześniej nabytych wiadomości i umiejętności oraz wzajemnej integracji. Po zaciętych rozgrywkach szczęśliwi i nagrodzeni uczniowie wrócili na teren obozu, gdzie wieczorem odbyło się wspaniałe „piżama party” i ognisko, na którym swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy Sośnie, Przewodniczący Rady Gminy oraz Radni Gminy, a także przedstawiciele stowarzyszenia.

Dużą atrakcją trzeciego dnia obozu okazała się wycieczka do Antonina, podczas której uczniowie wzbogacili swoją wiedzę przyrodniczą, zwiedzając rezerwat Wydymacz. Ciekawe zajęcia w terenie zakończyły sie ogniskiem z kiełbaskami, przy którym dzieci odpoczęły i zregenerowały siły przed pasjonującymi zajęciami w parku linowym w Odolanowie.

Pobyt uczniów na obozie przyczynił się do podniesienia ogólnej sprawności fizycznej dzieci, promowania twórczego i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, zdobycia wiedzy teoretycznej z zakresu treningu piłki nożnej, piłki siatkowej i dwóch ogni oraz rozwoju zainteresowań i talentów sportowych uczestników. Uczniowie nie tylko wzbogacili swoją wiedzę i umiejętności, lecz także zdobyli nowe doświadczenia.

Obóz zakończył się pełnym sukcesem. Stał się okazją do rozwijania pasji i talentów naszych uczniów.

1zwojtem.JPGp6222326.jpgp6222329.jpgp6222330.jpgp6222334.jpgp6222336.jpgp6222338.jpgp6222345.jpgp6222346.jpgp6222349.jpgp6222354.jpgp6222355.jpgp6222356.jpgp6222358.jpgp6222363.jpgp6222364.jpgp6222365.jpgp6222375.jpgp6222383.jpgp6222386.jpgp6222395.jpgp6222397.jpgp6222406.jpgp6222415.jpgp6222416.jpgp6222422.jpgp6222423.jpgp6222425.jpgp6222427.jpgp6222428.jpgp6222431.jpgp6232446.jpgp6232448.jpgp6232449.jpgp6232462.jpgp6232463.jpgp6232464.jpgp6232465.jpgp6232466.jpgp6232468.jpgp6232475.jpgp6232477.jpgp6232478.jpgp6232485.jpgp6232486.jpgp6232490.jpgp6232491.jpgp6232492.jpgp6232493.jpgp6232494.jpgp6232495.jpgp6232496.jpgp6232498.jpgp6232499.jpgp6232501.jpgp6232507.jpgp6232508.jpgp6232509.jpgp6232511.jpgp6232514.jpgp6232515.jpgp6232533.jpgp6232541.jpgp6232543.jpgp6232544.jpgp6232545.jpgp6232546.jpgp6232548.jpgp6232554.jpgp6232555.jpgp6232588.jpgp6241861.jpgp6241862.jpgp6241863.jpgp6241864.jpgp6241865.jpgp6242590.jpgp6242591.jpgp6242592.jpgp6242593.jpgp6242594.jpgp6242595.jpgp6242596.jpgp6242598.jpgp6242599.jpgp6242600.jpgp6242605.jpgp6242606.jpgp6242608.jpgp6242610.jpgp6242612.jpgp6242616.jpgp6242618.jpgp6242619.jpgp6242632.jpgp6242636.jpgp6242639.jpgp6242640.jpgp6242641.jpgp6242642.jpgp6242643.jpgp6242648.jpgp6242649.jpgp6242652.jpgp6242654.jpgp6242656.jpgp6242659.jpgp6242660.jpgp6242662.jpgp6242665.jpgp6242668.jpgp6242669.jpgp6242670.jpgp6242671.jpgp6242673.jpgp6242674.jpgp6242675.jpgp6242676.jpg