W lipcu miało miejsce spotkanie, którego celem było podpisanie umowy z wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim na współfinansowanie zadania w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” organizowany jest w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Celem programu jest aktywizacja społeczności wiejskich przez wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mieszkańców na rzecz własnej miejscowości.

W imieniu Gminy Sośnie umowę podpisali Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik oraz Skarbnik Gminy Alina Bąk. Gmina Sośnie otrzymała dotację na zadanie: „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w miejscowości Młynik”. W ramach tego projektu powstanie nowa nawierzchnia trawiasta oraz elemnty małej architektury. Dofinansowanie z Wielkopolskiej Odnowy Wsi wynosi 30 tyś zł. Kwota na realizację całego zadania to 55 300,00 zł. Pozostała kwota pochodzi ze środków własnych gminy.

IMG_20200729_143414.jpgodnowamlynik.jpg