We wrześniu br. w Mariaku odbyło się uroczyste otwarcie ponad kilometrowego odcinka drogi gminnej Mariak – Granowiec. Zadanie zrealizowano z budżetu Gminy Sośnie. Wartość wykonanych robót wyniosła w sumie 602 314,96 zł. W ramach prac wykonano: przebudowę ponad kilometrowego odcinka drogi o szerokości 4 m, przebudowano i umocniono jeden przepust drogowy, wzmocniono pobocza.

W otwarciu nowej drogi wzięli udział mieszkańcy naszej gminy oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik, Przewodniczący Rady Gminy Sośnie Mirosław Ostojak, Radny Gminy Sośnie Bronisław Krawiec, sołtys wsi Katarzyna Karbarz, ksiądz ks. kanonik Leszek Grodziński, pracownicy urzędu odpowiedzialni za inwestycję oraz wykonawca.
Wójt Stanisław Budzik, korzystając z okazji, podziękował wszystkim, że udało się zrealizować właśnie to zadanie, ponieważ to była inwestycja, na której mieszkańcom najbardziej zależało. Dzisiaj zadanie zostało zakończone i otwarliśmy odcinek drogi łączący Mariak z Granowcem, który umożliwia mieszkańcom Mariaka udającym się do miasta znacznie skrócić odległość i czas jazdy.
Sołtys Mariaka Katarzyna Karbarz podziękowała wójtowi, radnemu Bronisławowi Krawcowi, gminnym radnym i wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji. Sami mieszkańcy również cieszyli się z faktu, że po tylu latach doczekali się nowej drogi. Była radość i tort, ale to dopiero po uroczystym przecięciu wstęgi oraz poświęceniu.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał przedstawiciele gminy, wykonawca drogi oraz mieszkańcy. Następnie ksiądz proboszcz, poświęcił oddaną do użytku drogę. Na tym jednak uroczystość się nie zakończyła. Sołtys zaprosiła wszystkich gości i mieszkańców do drewnianego domku, gdzie wszyscy wspólnie radowali się z inwestycji.

1.jpg3.jpg5.jpgDSC02375.JPGDSC02376.JPGDSC02378.JPGDSC02386.JPGk1.jpgk2.jpg