„Sport to nie tylko piłka”- czyli bliskie spotkania ze wspinaczką skałkową. Pod tym hasłem we wsi Kocina (gmina Sośnie) spotkała się 43 osobowa grupa dzieci w wieku od 6 do 16 lat chcąca poznać tajniki wspinaczki. W projekcie wzięły udział dzieci z Kociny, Sośni, Granowca, Cieszyna , Janisławic.

Dwudniowy projekt został wymyślony i przeprowadzony przez Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Pasikonik z Kociny w ramach zadań publicznych Gminy Sośnie w roku 2015, Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Pierwszego dnia działaliśmy w trzech grupach zadaniowych. Każda z grup pod okiem opiekunów przeszła przez trzy stanowiska zajęciowe. Jednym z nich był mini park linowy stworzony między dębami na polu. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani instruktorzy ze Speleoclubu Wrocław, Ola , Mariusz i Grzegorz.

Każdy z uczestników mógł zaliczyć następujące sprawności: tyrolkę, most linowy, slacklinę i pajęczynę. Nad bezpieczeństwem czuwali również wolontariusze Jarek i Piotr.

 

Drugi punkt zadaniowy znajdował się w lesie, w którym trzeba był przejść trasę na azymut, czyli posługiwać się kompasem i odkryć ukryte owoce. W opanowaniu umiejętności wyznaczania azymutu pomagali Krzysztof i Jerzy z Pasikonika.

Na trzecim stanowisku przy sali wiejskiej odbywały się gry i zabawy sportowe, prowadzone przez Mirkę.

Dla wielu dzieci spotkanie z linami, jak i posługiwanie się kompasem stanowiło niezłe wyzwanie, ponieważ było pierwszym spotkaniem.

Nie zabrakło tradycyjnie słodkiego poczęstunku, ciasto drożdżowe upiekły pani Ula i Dorota.

Drugiego dnia wyjechaliśmy w Góry Sokole, by tam zmierzyć się z własnym organizmem wędrując po górach, a także pokonać słabości i odważyć się na zjazd linowy i wspinaczkę na szczycie Sokolik. W drodze do Sokolika zobaczyliśmy ruiny Zamku Bolczów oraz zajrzeliśmy do schroniska Szwajcarka. Wędrując dzieci poznawały i odkrywały oznakowanie szlaków, dowiedziały się czym jest schronisko w górach i komu ma służyć (nie brakowało po drodze pytań czy w schronisku będą zwierzęta).

Każdy otrzymał dyplom uczestnictwa w spotkaniach ze wspinaczką skałkową, zdobycie poszczególnych sprawności potwierdzano kolorową pieczątką. Powstało w ten sposób hasło czekan-nazwa jednego z podstawowych przyborów wspinaczkowych.

Wielu uczestników tego projektu w górach była po raz pierwszy.

Nasze Stowarzyszenie stara się pokazać dzieciom różne formy spędzania wolnego czasu. Może dzięki takim działaniom uda się w niektórych zaszczepić bakcyla górołaza, czy też rozbudzić chęć poznawania innych dziedzin sportu i rekreacji.

Prezes Stowarzyszenia Kultutralno- Edukacyjnego Krzysztof Rospondek wraz z zarządem dziękuje:

- państwu Zofii i Grzegorzowi Plewa za udostępnienie terenu do realizacji projektu,

- panu Januszowi Bronieckiemu – Prezesowi Rolkomu za przychylność i bezpieczny transport a kierowcy Robertowi za cierpliwość,

- pani Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach Halinie Czemiel za wypożyczenie materacy, dzięki którym dzieci miały miękkie lądowanie,

- speleoklubowi Wrocław za nieodpłatne udostępnienie sprzętu.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom – członkom stowarzyszenia i nie tylko, bez których pracy nie byłaby możliwa realizacja tych działań.

                                                                                  Anna Rospondek- członek zarządu

100_6714.jpg100_6717.jpg100_6720.jpgDSC_0380 (Medium).JPGDSC_0391 (Medium).JPGDSC_0394 (Medium).JPGDSC_0407 (Medium).JPGDSC_0543_800x531.jpgDSC_0551_800x531.jpgDSC_0554_800x531.jpgDSC_0575_800x531.jpgDSC_0593_800x531.jpgDSC_0606_800x531.jpgDSC_0614_800x531.jpgDSC_0631_800x531.jpgDSC_0633_399x600.jpgDSC_0688_800x531.jpgDSC_0751_399x600.jpgDSC_0766_800x531.jpgDSC_0777_800x531.jpgIMG_6784_450x600.jpgIMG_6788_800x600.jpgP7112144 gr II.jpgP7112153z mirk.jpgP7112154 na gaj.jpgP7112159.jpgP7112160.jpgP7112165.jpgP7112168.jpgP7112170.jpgP7112176.jpgP7112194.jpgP7112198.jpgP7112221.jpgP7112225.jpgP7112260.jpgP7112265.jpgP7112270.jpgP7120032.jpgP7120043.jpgP7120060.jpgP7120062.jpgP7120073.jpgP7120088.jpgP7120097.jpgP7120103.jpgP7120113.jpg