DSC 0591W lipcu br. uroczyście otwarto II odcinek drogi gminnej w Janisławicach. Wydarzenie zgromadziło mieszkańców, przedstawicieli władz samorządowych oraz kościelnych. Gości przywitała Radna Gminy Sośnie - pani Anna Kahla. Następnie Wójt Gminy, Stanisław Budzik, zapoznał zebranych z przebiegiem całej inwestycji.

Dopełnieniem uroczystości było poświęcenie drogi przez ks. Leszka Grodzińskiego - proboszcza parafii Sośnie.

Jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom naszej gminy. Lepsza droga to bardziej komfortowa jazda, a także większa estetyka okolicy. Modernizacja drogi pozwoli również na łatwiejszy dojazd do gruntów rolnych.

Prace budowlane rozpoczęto w maju, a zakończono w czerwcu. Nawierzchnia została wykonana z masy asfaltowej, utwardzono również pobocza. Wykonawcą prac była firma „Iterbud” z Kalisza, która fachowo wykonała wszystkie roboty. Koszt inwestycji I i II odcinka drogi wyniósł w sumie ok. 600 tys. zł. Zadanie jest kolejnym krokiem w kierunku poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminie Sośnie.

Radna Gminy Sośnie, pani Anna Kahla, serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości, a w szczególności paniom Renacie Gratzke i Ewie Mogiłka oraz Radnemu Gminy Sośnie panu Bronisławowi Krawcowi za nieocenioną pomoc.

DSC_0574.JPGDSC_0577.JPGDSC_0578.JPGDSC_0582.JPGDSC_0590.JPGDSC_0591.JPGDSC_0593.JPGDSC_0594.JPGDSC_0595.JPGDSC_0596.JPGDSC_0598.JPGDSC_0599.JPG