Zupełnie nowe oblicze zyskał ponad 7 km odcinek drogi łączący miejscowość Sośnie od strony zalewu aż do granicy z miejscowością Stara Huta (województwo dolnośląskie). W ramach inwestycji położona została nowa nawierzchnia wraz z utwardzeniem poboczy. Realizacja inwestycji, na którą z utęsknieniem wyczekiwali mieszkańcy, była możliwa dzięki współpracy Powiatu Ostrowskiego i Gminy Sośnie. Łączna wartość zadania wyniosła ponad 1,7 mln zł, przy czym gmina z własnych środków dołożyła 30% tej wartości.

2 czerwca br. odbyło się oficjalne poświęcenie i otwarcie drogi powiatowej w miejscowości Janisławice. To bardzo ważny dzień dla mieszkańców, bowiem latami czekali na remont tej drogi, były i momenty, że już chyba nikt nie wierzył, że ta droga kiedykolwiek powstanie. Droga była w fatalnym stanie, a dziś możemy zobaczyć i przekonać się jak dobrze wygląda.

Wydarzenie zgromadziło mieszkańców, przedstawicieli władz samorządowych oraz kościelnych. Gości przywitała Radna Gminy Sośnie - pani Anna Kahla. Następnie Starosta Ostrowski Paweł Rajski i Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik, zapoznali zebranych z przebiegiem całej inwestycji oraz korzystając z okazji, podziękowali wszystkim, że udało się zrealizować właśnie to zadanie, ponieważ to była inwestycja, na której mieszkańcom bardzo zależało.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele obu samorządów oraz wszyscy zgromadzeni mieszkańcy.

Dopełnieniem uroczystości było poświęcenie drogi przez ks. kanonika Leszka Grodzińskiego - proboszcza parafii Sośnie.

Radna Gminy Sośnie pani Anna Kahla w imieniu swoim oraz mieszkańców serdecznie pragnie podziękować wszystkim, w szczególności panu staroście, wójtowi, radnym powiatowym i gminy oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do zrealizowania tej inwestycji. Indywidualne podziękowania kieruje również dla mieszkańców i Państwa Aliny i Henryka Mencweld za wsparcie przy organizacji tej uroczystości.

dsc_0417.jpgdsc_0418.jpgdsc_0420.jpgdsc_0421.jpgdsc_0424.jpgdsc_0426.jpgdsc_0428.jpgdsc_0429.jpgdsc_0431.jpgdsc_0432.jpgdsc_0433.jpgdsc_0434.jpgdsc_0435.jpgdsc_0436.jpgdsc_0438.jpgdsc_0439.jpgdsc_0440.jpgdsc_0441.jpgdsc_0443.jpgdsc_0446.jpgdsc_0448.jpgdsc_0449.jpgdsc_0451.jpgdsc_0453.jpgdsc_0455.jpgdsc_0457.jpgdsc_0458.jpgdsc_0459.jpgdsc_0460.jpg