Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Granowiec na ulicy Wodna (dz. nr 1010 i 288). Na drodze o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa. Od nowa zostanie wykonana również nowa podbudowa drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 8 cm, podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm oraz warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o gr. 10,0 cm.

Droga z nową nawierzchnią masy asfaltowej będzie na odcinku 230 metrów. Koszt całej inwestycji to 92.393,00 zł, który zostanie sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DSC_0002.JPGDSC_0003.JPGDSC_0004.JPGDSC_0005.JPG