Do tej pory nie było w Granowcu sali wiejskiej z prawdziwego zdarzenia. W miejsce starego, niszczejącego budynku, powstał praktycznie nowy obiekt. Zgodnie z przyjętym planem prace budowlane zakończono w połowie maja 2020 roku. Po dobiegających końca odbiorach technicznych nowa infrastruktura gotowa będzie do użytku.

Budynek świetlicy w Granowcu był w złym stanie technicznym, który znacząco odbiegał od dzisiejszych standardów. Ubytki w dachu, wilgoć w pomieszczeniach, czy przestarzała instalacja grzewcza spowodowały, że nadawał się praktycznie do rozbiórki.

Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych gminy oraz z dofinansowania ze środków unijnych. Roboty były wykonywane w dwóch etapach, i ich wartość wyniosła ponad 3 mln zł.

Pierwszy etap został dofinansowany z projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynków: świetlicy wiejskiej w Granowcu”, z podziałania 3.2.4 " Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt termomodernizacji całej świetlicy wyniósł wtedy ponad 2 mln zł, gdzie 85% stanowiły środki z dofinansowania z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Granowiec często i skutecznie korzystał z projektów unijnych i dzięki kolejnemu projektowi z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie zrealizowaliśmy operację pn. "Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Granowiec - etap II" mającą na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz poprawę warunków życia na wsi. W ramach realizacji operacji gruntownie została wyremontowana i wyposażona świetlica wiejska. Całkowity koszt inwestycji w II etapie to 1.238.783,31 zł gdzie dofinansowanie wyniosło 500.000,00 zł

Dla Granowca nowa świetlica wiejska jest ważna i bardzo się cieszą z jej powstania, ponieważ nie mam najmniejszych wątpliwości, że ten obiekt będzie tętnił życiem.

dsc_0065.jpgdsc_0073.jpgdsc_0074.jpgdsc_0079.jpgdsc_0080.jpgdsc_0081.jpgdsc_0082.jpgdsc_0083.jpgdsc_0084.jpgdsc_0086.jpgdsc_0088.jpgdsc_0090.jpgdsc_0091.jpgdsc_0092.jpgdsc_0093.jpgdsc_0094.jpgdsc_0099.jpgdsc_0101.jpgdsc_0102.jpgdsc_0107.jpgdsc_0108.jpgdsc_0109.jpgdsc_0110.jpgdsc_0111.jpgdsc_0112.jpgdsc_0115.jpgdsc_0116.jpgdsc_0118.jpgdsc_0119.jpgdsc_0120.jpgdsc_0121.jpgdsc_0122.jpgdsc_0123.jpgdsc_0124.jpgdsc_0125.jpgdsc_0126.jpgdsc_0129.jpgdsc_0131.jpgdsc_0132.jpgdsc_0133.jpgdsc_0134.jpgdsc_0137.jpgdsc_0140.jpgdsc_0141.jpgdsc_0142.jpgdsc_0144.jpgdsc_0145.jpgdsc_0147.jpgdsc_0149.jpgdsc_0151.jpgdsc_0152.jpgdsc_0154.jpgdsc_0156.jpgdsc_0157.jpgdsc_0158.jpgdsc_0160.jpgdsc_0161.jpgdsc_0162.jpgdsc_0164.jpgdsc_0166.jpgdsc_0171.jpgdsc_0172.jpgdsc_0173.jpgdsc_0174.jpgdsc_0176.jpgdsc_0177.jpgdsc_0178.jpgdsc_0180.jpgdsc_0182.jpgdsc_0185.jpgdsc_0189.jpgdsc_0194.jpgdsc_0197.jpgphoto.jpgphoto2.jpg