Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszynie będzie miała nową remizę. Strażacy czekają na nią od wielu lat. Obecnie jest to jedyna jednostka OSP w naszej gminie, która posiada samochód bojowy, sprzęt gaśniczy a nie ma swojego budynku.

Nową siedzibą druhów będzie nowy budynek, który powstanie przy Orliku w Cieszynie. Obiekt będzie posiadał miejsce garażowe, szatnie, magazyn, kuchnie, pomieszczenia socjalne oraz salę szkoleniową. Wartość inwestycji to 1 mln 200 tysięcy złotych. W budżecie gminy na rok 2021 zabezpieczono na ostatniej Sesji Tady Gminy 800 tys. złotych na ten cel ale faktyczna kwota będzie znana dopiero po przetargu.

Budowa nowej remizy jest konieczna, ponieważ druhowie systematycznie wzbogacają się o nowy sprzęt, który bez odpowiednich warunków przechowywania się niszczy.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg