Kolejny Dzień Patrona – jedno z najważniejszych świąt obchodzonych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju – przeszedł do historii.

 

Tę wielką radość dzielili z nami 14 czerwca zaproszeni goście: p. Tomasz Chmielecki - z-ca Przewodniczącego Rady Gminy, p. Adam Harlak - Przewodniczący Komisji Oświaty, p. Arleta Orłowska - Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Kultury i Sportu, p. Mariola Śródka i p. Bronisław Krawiec - radni Gminy Sośnie, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żerkowie – p. Alina Kasprzak wraz ze swoimi uczniami i nauczycielem - p. Ewą Gościniak, p. Wojciech Koterba – założyciel Grupy Rekonstrukcyjnej Powstania Wielkopolskiego w Mieszkowie, p. Anna Girus - Prezes Bogdajskiego Stowarzyszenia Oświatowego, p. Małgorzata Kowalczyk - Łabiak- przewodnicząca Rady Rodziców, p. Dariusz Berek - Przyjaciel Szkoły 2015r..

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Jako pierwsza głos zabrała Dyrektor Szkoły – pani Beata Adamczyk, która powitała wszystkich zebranych gości i w kilku słowach przybliżyła patrona naszej szkoły – Powstańców Wielkopolskich. Jako, że dzień szczególny, pani dyrektor ogłosiła decyzję Kapituły składającej sie z przedstawicieli rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, która po raz drugi wybrała Przyjaciela Szkoły. W tym roku „Przyjacielem Szkoły” została wybrana pani Mariola Sródka – radna Gminy Sośnie. Pani dyrektor wyraziła w imieniu wszystkich uczniów, rodziców i pracowników naszej szkoły, słowa podziękowania i wdzięczności za bezinteresowną pomoc i wsparcie, działania podejmowane na rzecz szkoły i uczniów. Następnie wręczyła symboliczną statuetkę oraz certyfikat nadania tytułu ”Przyjaciela Szkoły”. W trakcie uroczystości wyróżniającym się uczniom wręczono nagrody ufundowane przez Rade Rodziców oraz Dyrektora Szkoły.

Część artystyczną poprowadzili Karolina Majchrzak oraz Adam Szubert uczniowie klasy VI. Na tle hasła BÓG, HONOR, OJCZYZNA zabrzmiały pieśni i wiersze kultywujące patriotyczne uczucia. Podczas akademii, przybliżono niezwykły zryw niepodległościowy, który zakończył się zwycięstwem Wielkopolan. Uczniowie wskazali na patriotyzm i niezwykłą odwagę uczestników powstania oraz dobrą organizację działań powstańczych. Na koniec najmłodsze dzieci naszej szkoły wykonały ,,Taniec motyli" i ,,Krakowiaka". Występy te wywołały  mnóstwo pozytywnych wrażeń, wzruszeń i ogromny aplauz publiczności.

Na koniec delegacje gości oraz uczniów szkoły udały się pod tablicę pamiątkową poświęconą Powstańcom Wielkopolskim umieszczoną na kościele w parafialnym w Bogdaju, aby złożyć kwiaty i minutą ciszy uczcić pamięć Powstańców.

autor: J. Zawidzka

dsc_0138.jpgdsc_0140.jpgdsc_0143.jpgdsc_0145.jpgdsc_0146.jpgdsc_0147.jpgdsc_0150.jpgdsc_0152.jpgdsc_0153.jpgdsc_0154.jpgdsc_0156.jpgdsc_0158.jpgdsc_0166.jpgdsc_0168.jpgdsc_0172.jpgdsc_0173.jpgdsc_0176.jpgdsc_0177.jpgdsc_0178.jpgdsc_0180.jpgdsc_0181.jpgdsc_0183.jpgdsc_0184.jpgdsc_0185.jpgdsc_0187.jpgdsc_0188.jpgdsc_0189.jpgdsc_0191.jpgdsc_0192.jpgdsc_0194.jpgdsc_0195.jpgdsc_0196.jpgdsc_0197.jpgdsc_0199.jpgdsc_0201.jpgdsc_0202.jpgdsc_0203.jpgdsc_0204.jpgdsc_0206.jpgdsc_0208.jpgdsc_0211.jpgdsc_0215.jpgdsc_0216.jpgdsc_0217.jpgdsc_0218.jpgdsc_0220.jpgdsc_0223.jpgdsc_0226.jpgdsc_0227.jpgdsc_0228.jpgdsc_0230.jpgdsc_0232.jpgdsc_0235.jpgdsc_0236.jpgdsc_0238.jpgdsc_0239.jpgdsc_0240.jpgdsc_0241.jpgdsc_0242.jpgdsc_0243.jpgdsc_0244.jpgdsc_0245.jpgdsc_0247.jpgdsc_0248.jpgdsc_0249.jpgdsc_0253.jpgdsc_0255.jpgdsc_0257.jpgdsc_0265.jpgdsc_0271.jpgdsc_0273.jpgdsc_0275.jpgdsc_0281.jpg