Rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Sośnie na lata 2020 - 2035. Strategia Rozwoju Elektromobilności będzie dokumentem zawierającym ocenę, plan działań i analizę możliwych do realizacji inwestycji, które znacząco wpłyną na rozwój elektromobilności w Polsce. Uwzględniać będzie również inicjatywy smart city, czyli idei miasta (tutaj gminy) przyjaznego mieszkańcom.

Przygotowana strategia umożliwi Gminie zaplanowanie działań związanych z promocją wykorzystania pojazdów nisko oraz zero-emisyjnych, rozbudową infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz inicjatywami związanymi z systemem komunikacji zbiorowej.

W realizacji Strategii Rozwoju Elektromobilności pomaga nam zespół specjalistów z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju (WANiR). Wsparcie doświadczonych osób przyczyni się do stworzenia kompleksowego, rzetelnego i obiektywnego dokumentu. Zachęcamy do zapoznania się z działaniami WANiR na rzecz samorządów: http://wanir.edu.pl/.

Dotychczas prace nad Strategią objęły spotkanie robocze 9 grudnia br., w którym udział wzięli zarówno specjaliści z WANIR, jak i reprezentacja Gminy w osobach: Wójta, Inspektora ds. ochrony środowiska, Inspektora ds. drogownictwa oraz Inspektora ds. zamówień publicznych. Na spotkaniu poruszano tematykę związaną z tym, jakie działania będę zawarte w Strategii oraz skupiono się nad szczegółami dotyczącymi rozwoju systemu transportowego oraz energetycznego w Gminie Sośnie.

Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców. Ankiety będą dotyczyć Państwa potrzeb w zakresie rozwoju systemu transportowego oraz wykorzystania alternatywnych źródeł energii w naszej Gminie. Dobre zdefiniowanie problemów oraz potencjału Gminy Sośnie pozwoli wyznaczyć działania związane z elektromobilnością, które można zrealizować, aby poprawić jakość powietrza, a przede wszystkim życia na naszym terenie.

Zachęcamy Państwa do śledzenia kolejnych informacji działaniach realizowanych w związku z tworzeniem Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Sośnie na lata 2020-2035.

Na bieżąco będziemy informować o postępie prac.

Zachęcamy mieszkaców Gminy Sośnie do wypełnienia i przesłania poniższej ankiety, która przyczyni się do powstania Strategi Rozwoju Elektromobilności w naszej gminie.

http://wanir.edu.pl/ankieta-sosnie/

Ankieta jest aktywna do 31.01.2020 włącznie.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg