Wójt gminy Sośnie Stanisław Budzik mianował Dariusza Berka na swojego zastępcę. Dariusz Berek jest związany z Urzędem Gminy Sośnie od 9 lat. Posiada wykształcenie wyższe z zakresu Zarządzania i Administracji Publicznej. Ma za sobą bogate doświadczenie samorządowe, które na pewno wpłynie pozytywnie dla dobro mieszkańców i rozwoju naszej gminy.

- Bardzo uważnie przyglądałem się pracy Dariusza Berka, począwszy od momentu, kiedy był urzędnikiem - sprawdził się w wielu zadaniach. Jest to osoba dynamiczna i młoda, a na młodych trzeba w dzisiejszych czasach stawiać. Efekty pracy były doskonale widoczne przede wszystkim podczas ostatniej kadencji samorządu – powiedział Wójt Gminy Sośnie - Stanisław Budzik.

Do obowiązków nowego zastępcy wójta Gminy Sośnie należeć będzie między innymi, nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sośniach, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sośniach. Wspierać też będzie wójta w innych powierzonych mu zadaniach.

- Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na mnie spoczywa - powiedział nowy zastępca wójta. Nominację traktuję jako wyraz zaufania i nowe wyzwanie, któremu będę się starał sprostać.

Dariusz Berek stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Sośnie objął 1 czerwca br.