Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców, Urząd Gminy Sośnie przystąpił do Programu „Polska Bezgotówkowa”. Od 20 lutego 2019 roku osoby załatwiające sprawy w urzędzie mogą dokonywać płatności swoich zobowiązań finansowych (z tytułu podatku, opłat za odbiór odpadów komunalnych, czynszu itp.) za pomocą kart płatniczych. Kasa Urzędu Gminy Sośnie została wyposażona w terminal płatniczy POS, co pozwala na dokonywanie płatności bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, realizowany jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Krajową Izbę Rozliczeniową we współpracy z Fundacją KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium. Urzędy, instytucje i inne podmioty państwowe, które zdecydowały się przyłączyć do Programu, otrzymują wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem i instalacją terminala do akceptacji kart oraz miesięcznych kosztów obsługi płatności bezgotówkowych do 31 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy do korzystania z nowego udogodnienia.