Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Sam program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia nauki pływania stanowią również atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów.

Jeszcze w lutym uczniowie szkół podstawowych rozpoczną zajęcia w ramach programu "Umiem pływać". Z terenu naszej gminy 49 uczniów klas I weźmie udział w projekcie. Gmina Sośnie zapewni uczestnikom dojazd na pływalnie, ubezpieczenie NNW oraz opiekę w czasie podróży. Projekt zakłada uczestnictwo w dziesięciu zajęciach po 1,5 h każde, które odbywać się będą w maksymalnie 15-osobowych grupach pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Każde dziecko uczestniczące w zajęciach projektu "Umiem pływać" nabędzie podstawowe umiejętności pływackie oraz dowie się jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą.