W dniach od 29 stycznia do 14 lutego br. odbyły się zebrania wiejskie mające na celu wyłonienie sołtysów i rad sołeckich w 17 sołectwach naszej gminy. W wyniku wyborów w sołectwach Janisławice, Kałkowskie, Kąty Śląskie, Kocina i Kuźnica Kącka nastąpiły zmiany na stanowisku sołtysa. Należy nadmienić, że kobiety stanowią większą połowę składu sołtysów w obecnej kadencji Rady Gminy.

Największe zainteresowanie oraz bardzo duża frekwencja była podczas wyborów sołtysa sołectwa Konradów  i Pawłowa.

Wyniki wyborów w poszczególnych sołectwach:

Sołectwo Bogdaj - sołtys Danuta Zielezińska

Sołectwo Chojnik – sołtys Adam Mielcarek

Sołectwo Cieszyn – sołtys Maria Plewa

Sołectwo Dobrzec – sołtys Lidia Dziewońska

Sołectwo Granowiec – Jan Rafalski

Sołectwo Janisławice – sołtys Joanna Franc

Sołectwo Kałkowskie – sołtys Stefania Wasek

Sołectwo Kąty Śląskie – sołtys Dorota Stawska

Sołectwo Kocina – sołtys Elżbieta Karbowa

Sołectwo Konradów – sołtys Grzegorz Wieczorek

Sołectwo Kuźnica Kącka – sołtys Paulina Charecka

Sołectwo Mariak – sołtys Katarzyna Karbarz

Sołectwo Młynik – sołtys Stanisław Bachmann

Sołectwo Możdżanów – sołtys Anna Radoła

Sołectwo Pawłów – sołtys Dorota Florecka

Sołectwo Sośnie – sołtys Józef Gąsior

Sołectwo Szklarka Śląska – sołtys Ewelina Brzezicha

Na zebraniach sołeckich mieszkańcy zgłaszali wiele wniosków, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego. Szczegółowe informacje skladu Rad Sołeckich i Komisji Rewizyjnej dostepne są w zakładce Sołectwa. Poniżej zdjęcia z zebrania wiejskiego w Sośniach i Pawłowa.

Sołectwo Sośnie

dsc_0107.jpgdsc_0109.jpgdsc_0111.jpgdsc_0112.jpgdsc_0114.jpgdsc_0115.jpgdsc_0119.jpgdsc_0124.jpgdsc_0125.jpgdsc_0126.jpgdsc_0127.jpgdsc_0129.jpg

Zdjęcia: UG

Sołectwo Pawłów

wyborysoeckiewpawowie2019r1.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r2.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r3.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r4.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r5.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r6.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r7.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r8.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r9.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r10.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r11.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r12.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r13.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r14.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r15.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r16.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r17.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r18.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r19.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r20.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r21.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r22.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r23.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r24.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r25.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r26.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r27.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r28.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r29.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r30.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r31.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r32.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r33.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r34.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r35.jpgwyborysoeckiewpawowie2019r37.jpg

Zdjęcia: Mirosław Piec