Zgodnie ze zmianami ustawy przez parlament, wszystkie rady gmin zobowiązane były do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy - czyli do 1 kwietnia. Przy dzieleniu gminy na okręgi wyborcze rady musiały uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy.

Dokonując podziału Gminy Sośnie na okręgi wyborcze uwzględniono następujące dane liczbowe otrzymane z Urzędu Gminy:

- liczba mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy Sośnie na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze tj. na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 6 605 osób,

- liczba radnych wybieranych w gminie o liczbie mieszkańców do 20 000 zgodnie z zasadami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) wynosi 15 radnych,

- norma przedstawicielstwa dla Gminy Sośnie wynosi 440,33.

Norma przedstawicielstwa w poszczególnych jednostkach pomocniczych (sołectwach) Gminy Sośnie przedstawia się następująco:

L.p.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców

Wyliczona norma

Liczba wybieranych radnych

1.

Bogdaj

385

0,8743

1

2.

Chojnik

341

0,7744

1

3.

Cieszyn

683

1,5511

2

4.

Dobrzec

141

0,3202

0

5.

Granowiec

1337

3,0363

3

6.

Janisławice

329

0,7471

1

7.

Kałkowskie (Bronisławka)

198

0,4496

0

8.

Kąty Śląskie

146

0,3315

0

9.

Kocina

251

0,5700

1

10.

Konradów

264

0,5995

1

11.

Kuźnica Kącka

35

0,0794

0

12.

Mariak

97

460

0,2202

1,0446

1

13.

Młynik

121

0,2747

14.

Możdżanów

135

0,3065

15.

Szklarka Śląska

107

0,2429

16.

Sośnie

1510

3,4292

3

17.

Pawłów

525

1,1922

1

RAZEM:

15

 

Nowy podział gminy na okręgi wyborcze:

Nr okręgu

wyborczego

 

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

wyborczym

1

sołectwo Sośnie

ulice: Brzozowa, Cicha, Dębowa, Dworcowa, Kwiatowa, Majowa, Sosnowa, Wielkopolska od nr 1 do nr 16C, Zielona

 

1

2

sołectwo Sośnie

ulice: Boczna, Janusza Korczaka, Jasna, Jerzego Lanca, Krótka, Łąkowa, Słoneczna, Sportowa, Wielkopolska od nr 17 do nr 70

 

1

3

sołectwo Sośnie

ulice: Harcerska, Jana Sztolcmana, Kościelna, Kręta, Leśna, Okrężna, Wielkopolska od nr 71 do końca,Wincentego Witosa

 

1

4

sołectwo

Janisławice

 

1

5

sołectwo

Bogdaj

 

1

6

sołectwa:

Mariak, Młynik, Możdżanów, Szklarka Śląska

 

1

7

sołectwa:

Konradów, Dobrzec

 

1

8

sołectwo Cieszyn

ulice: Kościelna od nr 1 do nr 29, Kwiatowa, Młyńska, Słoneczna, Wielkopolska

 

1

9

sołectwo Cieszyn

ulice: Kamienna, Kościelna od nr 30 do końca, Leśna, Polna

 

1

10

sołectwa:

Kałkowskie, Bronisławka, Kocina

 

1

11

sołectwo

Pawłów

1

12

sołectwo Granowiec

ulice: Boczna, Krzyżna, Leśna, Mariacka, Pilarska od nr 1 do nr 38, Polna, Sośnieńska, Wodna

 

1

13

sołectwo Granowiec

ulice: Akacjowa, Kościelna, Krótka, Łąkowa, Odolanowska od

nr 1 do nr 83, Parkingowa, Pilarska od nr 39 do końca, Pocztowa, Wąska, Wiejska

 

1

14

sołectwo Granowiec

ulice: Kolejowa, Naftowa, Odolanowska od nr 84 do końca, Piaskowa, Przeciwna, Sosnowa, Spokojna

 

1

15

sołectwa:

Chojnik, Kąty Śląskie, Kuźnica Kącka

 

1