28 marca br. ukazała się lista pozytywnie ocenionych wniosków w ramach Poddziałania 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

105 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, ale środków przewidywalnie wystarczy jedynie na 18 projektów. Nasz wniosek usytuował się na 39 pozycji, więc zapewne nie zmieścimy się w limicie środków.